ŘÍJEN 2018

dle počasí

VYCHÁZKA DO LESA ZA ZVÍŘÁTKY

4. 10.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

8.-12.10.

OVOCNÝ TÝDEN

11.10.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

18.10.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

25.10.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

31.10.

KOUZELNÁ SHOW

ZÁŘÍ 2018

11.9.

Třídní schůzka ve třídě – od 15:00 hod., informace pro školní rok 2018/2019, případné dotazy rodičů

18.9.

Mámo, táto pojď si se mnou hrát

27.9.

Zahradní slavnost - ,,Přijela k nám pouť“ - od 15:30 hod.

ČERVEN 2018

1. 6.

PLAVÁNÍ 8. LEKCE přihlášené děti

5. 6.

TEMATICKÉ SETKÁNÍ S RODIČI - ,,INTERAKTIVNÍ VÝUKA V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU“

8. 6.

PLAVÁNÍ 9. LEKCE přihlášené děti

11. 6.

ŠKOLNÍ VÝLET – STARÉ HRADY

13. 6.

PŘEDSTAVENÍ INTERHAF

15. 6.

PLAVÁNÍ 10. LEKCE přihlášené děti

21. 6.

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM - dopoledne ve třídě

26. 6.

STOPOVANÁ – cesta za pokladem

KVĚTEN 2018

4. 5.

NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ ZBROJNICE

4. 5.

PLAVÁNÍ – 4. LEKCE přihlášené děti

11. 5.

PLAVÁNÍ – 5. LEKCE přihlášené děti

15.-16. 5.

SBĚR PAPÍRU S LOJZOU KARTONEM

15. 5.

RODINA ČTE DĚTEM

16. 5.

BESÍDKA KE DNI MATEK

18. 5.

PLAVÁNÍ – 6. LEKCE přihlášené děti

24. 5.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁČKŮ V ZŠ

24. 5.

VYSTOUPENÍ SEDMIHLÁSKU V CENTRÁLE

25. 5.

PLAVÁNÍ – 7. LEKCE přihlášené děti

29. 5.

TEMATICKÉ SETKÁNÍ S RODIČI - ,,INTERAKTIVNÍ VÝUKA V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU“

31. 5.

ŠKOLKOVÁ OLYMPIÁDA

2. - 31.5.

SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTKY 3. ročníku SOŠPg

 

DUBEN 2018

3. 4.

DIVADLO V MŠ – LOGOPEDICKÁ POHÁDKA O ,,LÍNÉM JAZÝČKU“

3. 4.

RODINA ČTE DĚTEM

5. 4.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

5. 4.

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU – přihlášené děti

9. - 10. 4.

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

11. 4.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ (pro rodiče a děti, kteří se chystají k zápisu)

12. 4.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

13. 4.

PLAVÁNÍ - 1. LEKCE přihlášené děti

13. 4.

JARNÍ BRIGÁDA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ – od 16:00 hod.

14. 4.

JARNÍ BRIGÁDA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ – od 9:00 hod.

17. 4.

DIVADÉLKO BOO V MŠ - ,,ČARODĚJNÁ POHÁDKA“

19. 4.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

20. 4.

PLAVÁNÍ – 2. lekce přihlášené děti

23. 4.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MKS -,,POVÍDEJME SI DĚTI“ - předškolní děti

25. 4.

PRACOVNÍ DÍLNA VE SPOLUPRÁCI SE ZŠ - ,,PRACOVNÍ NÁVYKY“ - pro děti 4-5 let

26. 4.

CELODOPOLEDNÍ VYCHÁZKA DO PŘÍRODY

26. 4.

JARNÍ KONCERT SEDMIHLÁSKU NA GYMNÁZIU

27. 4.

PLAVÁNÍ – 3. LEKCE přihlášené děti

BŘEZEN 2018

1. 3.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

13. 3.

RODINA ČTE DĚTEM

14. 3.

PLAVÁNÍ - 8. LEKCE přihlášené děti

14. 3.

ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI V ZŠ

15. 3.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

20. 3.

DIVADLO V MKS – KÁŤA A ŠKUBÁNEK

21.3.

PLAVÁNÍ - 9. LEKCE přihlášené děti

22. 3.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

27. 3.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA S RODIČI

28. 3.

PLAVÁNÍ - 10. LEKCE přihlášené děti

ÚNOR 2018

1.2.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

1.2.

TEMATICKÉ SETKÁNÍ S RODIČI – PREVENCE PORUCH ŘEČI

5.- 9.2.

BAREVNÝ TÝDEN

6. 2.

RODINA ČTE DĚTEM

7. 2.

PLAVÁNÍ - 5. LEKCE přihlášené děti

8. 2.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

12.- 16.2.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA VE SKI AREÁLU MÁCHOVKA - přihlášené děti

15. 2.

PRACOVNÍ DÍLNIČKA VE S RODIČI VE SPOLUPRÁCE SE ZŠ od 15:15 hod. v MŠ

21. 2.

PLAVÁNÍ - 6. LEKCE přihlášené děti

15. 2.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

20.-21.2.

SBĚR PAPÍRU S LOJZOU KARTONEM

22. 2.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

22. 2.

KARNEVAL – dopoledne plné soutěží a her v maskách

27. 2.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁČKŮ V ZŠ

28. 2.

PLAVÁNÍ - 7. LEKCE přihlášené děti

LEDEN 2018

4. 1.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

8.- 12.1.

SNĚHULÁČKOVÝ TÝDEN

9.1.

RODINA ČTE DĚTEM

10. 1.

PLAVÁNÍ - 1. LEKCE přihlášené děti

11. 1.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

17. 1.

PLAVÁNÍ - 2. LEKCE přihlášené děti

18. 1.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

24.1.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

24. 1.

PLAVÁNÍ - 3. LEKCE přihlášené děti

25. 1.

PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTEK SOŠPg

31. 1.

PLAVÁNÍ - 4. LEKCE přihlášené děti

PROSINEC 2017

1. 12.

VÁNOČNÍ TRHY V DDM

1. 12.

PLAVÁNÍ – 8. LEKCE

4. 12.

BRUSLENÍ

5. 12.

RODINA ČTE DĚTEM

6. 12.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA NA GYMNÁZIU a SOŠPg

7. 12.

PEDAGOGICKÁ PRAXE SOŠPg

7. 12.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ - v průběhu dopoledne ve třídě

8. 12.

PLAVÁNÍ – 9. LEKCE

14.12.

PEDAGOGICKÁ PRAXE SOŠPg

14. 12.

VÁNOČNÍ BESÍDKA - od 15:00 hod.

15. 12.

PLAVÁNÍ – 10. LEKCE

19. 12.

VÁNOČNÍ RYTMICKÁ SHOW - hudební představení v MŠ

LISTOPAD 2017

1.11.

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ - vánoční motiv přihlášené děti

2.11.

PEDAGOGICKÁ PRAXE SOŠPg

3.11.

PLAVÁNÍ 5. LEKCE přihlášené děti

6.11.

BRUSLENÍ přihlášené děti

6.11.

RODINA ČTE DĚTEM

8.11.

KREJČÍK HONZA – CO SE VLEČE, NEUTEČE divadelní představení v MŠ

8.11.

PRACOVNÍ DÍLNA VE SPOLUPRÁCI SE ZŠ od 15:15 hod. v ZŠ 9.11.

9.11.

PEDAGOGICKÁ PRAXE SOŠPg

10.11.

PLAVÁNÍ 6. LEKCE přihlášené děti

13.11.

BRUSLENÍ přihlášené děti

14.-15.11.

SBĚR PAPÍRU

14.11.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁČKŮ V 1. TŘÍDĚ ZŠ

15.11.

MAKOVÝ MUŽÍČEK divadelní představení v MKS

16.11.

PEDAGOGICKÁ PRAXE SOŠPg

20.11.

BRUSLENÍ přihlášené děti

23.11.

PEDAGOGICKÁ PRAXE SOŠPg

24.11.

PLAVÁNÍ 7. LEKCE přihlášené děti

27.11.

BRUSLENÍ přihlášené děti

28.11.

CELODOPOLEDNÍ VYCHÁZKA (dle počasí)

28.11.

TEMATICKÉ SETKÁNÍ S RODIČI NA TÉMA ,,Školní zralost“

30.11.

PEDAGOGICKÁ PRAXE SOŠPg

ŘÍJEN 2017

2.- 6.10.

OVOCNÝ TÝDEN

2.10.

RODINA ČTE DĚTEM

5.10.

PEDAGOGICKÁ PRAXE

6.10.

PLAVÁNÍ – 2. LEKCE přihlášené předškolní děti

9.10.

PROGRAM V MŠ – AUTODOPRAVA

12.10.

PEDAGOGICKÁ PRAXE

13.10.

PLAVÁNÍ – 3. LEKCE přihlášené předškolní děti

19.10.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD S USPÁVÁNÍM BROUČKŮ - akce s rodiči

19.10.

PEDAGOGICKÁ PRAXE

20.10.

PLAVÁNÍ - 4. LEKCE přihlášené předškolní děti

23.10.

JDEME POUŠTĚT DRAKA - dle počasí

ZÁŘÍ 2017

11.9.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA informace na školní rok 2017/18, případné dotazy rodičů

13.9.

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ přihlášené děti za přítomnosti rodičů

14.9.

MÁMO, TÁTO, POJĎ SI SE MNOU HRÁT ve třídě od 14:30 do 16:00 hod. společně strávené odpoledne s rodiči

22.9.

PLAVÁNÍ – 1. lekce přihlášené předškolní děti

25.9.

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE - představení pro st.děti v MKS

27.9.

CVRČEK A MRAVENCI - představení v MŠ a ZŠ Brána

ČERVEN 2017

1. 6.

Školková olympiáda

4. 6.

Vystoupení pěveckého sboru na hradě Pecka

6. 6.

Plavání 7. lekce (přihlášené děti)

7. 6.

Školní výlet ZOO Chleby

9. 6.

Meziškolková olympiáda (Jakub Sucharda, Julie Hylmarová)

13. 6.

Dravci na hřišti

13. 6.

Plavání 8. lekce (přihlášené děti)

20. 6.

Rozloučení s předškoláky v MKS

20. 6.

Plavání 9. lekce (přihlášené děti)

23. 6.

Stopovaná

26. 6.

Rozloučení se školním rokem

27. 6.

Plavání 10. lekce (přihlášené děti)

KVĚTEN 2017

2. 5.

Plavání – 2. lekce (přihlášené děti)

3. 5.

Prohlídka hasičské zbrojnice (přihlášené děti)

9. 5.

Plavání – 3. lekce (přihlášené děti)

10. 5.

Návštěva knihovny

10. 5.

Pracovní dílnička v spolupráci se ZŠ (Švarcová, Vagenknechtová, Antoš V., Válek )

11. 5.

Besídka ke dni matek (ve třídě, od 15:00)

16. 5.

Stravování předškolních dětí s ochutnávkou (tematické setkání s rodiči, od 16:00 ve třídě Koťátek)

16. 5.

Plavání – 4. lekce (přihlášené děti)

23. 5.

Plavání – 5. lekce (přihlášené děti)

23. - 24. 5.

Sběrové dny s Lojzou Kartonem

30. 5.

Plavání – 6. lekce (přihlášené děti)

30. 5.

Návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ

 

Celodopolední vycházka do přírody (podle počasí)

DUBEN 2017

4. 4.

Plavání – 8. lekce (přihlášené děti)

10. 4.

Hasiči v MŠ

11. 4.

Plavání – 9. lekce (přihlášené děti)

11. 4.

Jarní dílna s rodiči (od 15:00 hod.)

12. 4.

Den otevřených dveří (pro rodiče a děti, kteří se chystají k zápisu)

18. 4.

Plavání – 10. lekce (přihlášené děti)

24. 4.

Screeningové vyšetření zraku (přihlášené děti)

25. 4.

Plavání – 1. lekce (přihlášené děti)

26. + 28. 4.

Fotografování dětí

6., 20., 27. 4.

Pedagogická praxe

BŘEZEN 2017

7. 3.

Plavání 4. lekce

 

(přihlášené děti)

8. 3.

Školička pro předškolní děti v ZŠ

 

(od 14:15)

10. 3.

Divadlo Kozlík v MŠ

 

„O pyšné čarodějnici“ (10:30h.)

14. 3.

Plavání 5. lekce

 

(přihlášené děti)

21. 3.

Plavání 6. lekce

 

(přihlášené děti)

20. - 24.3.

Týden malých zahradníků

24. 3.

Sněhurka a sedm trpaslíků

 

hudební pohádka v MŠ (10:35)

28. 3.

Plavání 7. lekce

 

(přihlášené děti)

29. 3.

Prohlídka Legiovlaku na nádraží v Nové Pace

 

Celodopolední vycházka - termín bude upřesněn

9,16,23,30.3.

Pedagogická praxe 3. ročníku SOŠPg 

ÚNOR 2017

7.2.

PLAVÁNÍ – 2. lekce přihlášené děti

6. - 10.2.

BAREVNÝ TÝDEN

10.2.

O MLSNÉ OPIČCE – divadlo v MŠ

13. -17.2.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V HERLÍKOVICÍCH přihlášené děti

16.2.

PRACOVNÍ DÍLNIČKA V MŠ VE SPOLUPRÁCI SE ZŠ pro rodiče a děti Válek, Vágenknechtová, Švarcová, Antoš

21.2.

PLAVÁNÍ – 3. lekce přihlášené děti

21.-22.2.

SBĚR PAPÍRU S LOJZOU KARTÓNEM

23.2.

KARNEVAL

LEDEN 2017

4.1.

PLAVÁNÍ - závěrečná lekce (přihlášené děti)

10.1.

SNĚHULÁČKOVÝ DEN

24.1.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ V 1. TŘÍDĚ ZŠ

31.1.

PLAVÁNÍ – 1. LEKCE (přihlášené děti)

PROSINEC 2016

1. 12.

Mikulášská nadílka (v průběhu dopoledne ve třídě)

5. 12.

Bruslení 5. lekce (Přihlášené děti, odchod z MŠ v 8:15, s sebou: batůžek - brusle, rukavice, ochranná přilba, pití se šroubovacím uzávěrem, malý mls)

7. 12.

Mikulášská besídka na Gymnáziu a SOŠPg (od 10:00, příchod do MŠ prosíme do 8:15 hod.)

9. 12.

Zdobení vánočního stromku v ZOO Dvůr Králové n. L. (odjezd od MŠ v 8:00, s sebou: batůžek - pití se šroubovacím uzávěrem)

12. 12.

Vánoční vystoupení sborečku v domově seniorů a v domě s pečovatelskou službou (od 13:30, děti docházející do Sedmihlásku)

14. 12. 

Plavání  8.lekce - přihlášené děti

15. 12.

Vánoční besídka pro rodiče (od 15:00 hod.)

21. 12.

Plavání - 9.lekce - přihlášené děti

1,8,15,22.12.

Pedagogická praxe 3.ročníku SOŠPg

LISTOPAD 2016

2. 11.

Plavání 3. lekce 8:00 – 8:45 hod.; přihlášené děti

7. 11.

Bruslení 1. lekce Přihlášené děti, odchod z MŠ v 8:15, s sebou: batůžek - brusle, rukavice, ochranná přilba, pití se šroubovacím uzávěrem, malý mls

9. 11.

Plavání 4. lekce 8:00 – 8:45 hod.; přihlášené děti

9. 11.

Podzimní dílnička s rodiči -  od 15:15

11. 11.

O perníkové chaloupce - od 10:00 Loutkové divadlo Kozlík v MŠ

14. 11.

bruslení 2. lekce Přihlášené děti, odchod z MŠ v 8:15

15.11.

Celodopolední vycházka do přírody Vhodné oblečení, obuv

15.-16. 11.

Sběr papíru v MŠ Prosíme, umisťujte svázané a zvážené balíky pod schody ve
vstupní chodbě MŠ. Tvrdé kartony nesbíráme.

16. 11.

Plavání 5. lekce 8:00 – 8:45 hod. přihlášené děti

21. 11.

Bruslení 3. lekce Přihlášené děti, odchod z MŠ v 8:15

23. 11.

Plavání 6. lekce 8:00 – 8:45 hod. přihlášené děti

23. 11.

Pracovní dílnička s rodiči v ZŠ Švarcová, Vagenknechtová, Antoš, Válek

28. 11.

Bruslení 4. lekce přihlášené děti, odchod z MŠ v 8:15

29. 11.

Fotografování

30. 11.

Plavání 7. lekce 8:00 – 8:45 hod. přihlášené děti

ŘÍJEN 2016

3. 10.

Krejčík Honza v MŠ - ,,Kdo si hraje, nezlobí" od 10:30 hod.

11. 10.

Jaroslav Uhlíř v MKS - Hodina zpívání ve zvěřinci předškolní děti - ZRUŠENO

12. 10.

Plavání - 1. lekce 8:00 - 8:45 hod. přihlášené děti

18. 10.

Ovocný den - ,,Jablíčka na více způsobů"

19. 10.

Plavání - 2. lekce 8:00 - 8:45 hod. přihlášené děti

25. 10.

Celodopolední vycházka nevhodné počasí - ZRUŠENO