Nadstandardní aktivity

 

SEDMIHLÁSEK

 

Vedou paní učitelky Naděžda Pavlíčková a Yvetta Šepsová.

 

Probíhá sudý týden v úterý.

 

Cílem je rozvoj muzikálnosti a základních pěveckých dovedností hravou formou. Důraz je kladen na přirozený zpěv s nástrojovým doprovodem dětí (ozvučná dřívka, činely, triangl...). Výuka je zaměřena na formování rytmického a intonačního cítění, hudební paměti se zapojením fantazie. Sedmihlásek vystupuje na koncertech, v domově důchodců apod.

 

 

HÝBÁNKY

 

Vede paní ředitelka Michaela Pospíšilová.

 

Probíhá lichý týden ve středu.

 

Cílem je seznámit děti se základními hudebními znalostmi, rytmikou, základními tanečními kroky a hudebním cítěním. Děti se nenásilnou a hravou formou naučí rozvíjet své pohybové schopnosti. Děti se naučí vnímat hudbu, taneční variace na různé básničky, říkadla a písničky.

 

 

LOGOHRÁTKY

 

Vede paní učitelka Martina Plecháčová.

 

Probíhá sudý týden ve čtvrtek (Motýlci) a lichý týden ve čtvrtek (Žabičky a Berušky).

 

Logopedickou prevenci a procvičování naučeného uskutečňuje logopedická asistentka pod vedením logopeda. Ve spolupráci s rodiči probíhá prevence a procvičování správné výslovnosti.

 

 

ANGLIČTINA

 

Vede paní učitelka Martina Kracíková.

 

Probíhá sudý týden v úterý (Motýlci a Broučci) a sudý týden ve středu (Berušky a Žabičky).

 

Našim cílem je seznámit děti s angličtinou a připravit je na setkání s tímto cizím jazykem na základní škole. Děti se hravou formou seznamují s prvky jazyka, slovní zásobou, výslovností a tvorbou jednoduchých vět.

Vše prostřednictvím poslechu písní, básní, didaktických her, grafomotorických cvičení a pracovních listů.

 

 

INTERAKTIVNÍ VÝUKA

 

Vede paní učitelka Petra Šinkmanová.

 

Probíhá sudý týden v pondělí.

 

Našim cílem je, aby se děti dobře adaptovaly na nástroje a aktivity, které je čekají po nástupu do školy. Budeme podporovat přirozený rozvoj paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace pozornosti a správného rozhodování, vzájemnou spolupráci a toleranci.

 

 

STROM POZNÁNÍ

 

- individuální práce se všemi předškolními dětmi.

 

Vedou paní učitelky Jitka Horáčková a Yvetta Šepsová.

 

Probíhá  v pondělí a ve středu (Motýlci) a lichý týden v pondělí,v úterý a ve středu (Berušky).

 

Jde o metodu, která diagnostikuje poruchy učení a chování již v předškolním roce. Paní učitelka pracuje pouze s jedním dítětem. Základem je soubor cvičení (,,větve stromu") pro rozvoj vnímání a koordinaci pohybu. Podpora harmonického a bezproblémového vývoje ve škole.

 

 

SPORTÍK

 

Vede paní učitelka Jaroslava Valentová.

 

Probíhá sudý týden ve čtvrtek (Berušky) a sudý týden v pátek (Motýlci a Žabičky).

 

Náplní jsou pohybové aktivity a hry s jednoduchými pravidly. Součástí budou aktivity zaměřené na rozvoj obratnosti, rychlosti, koncentrace a prostorové orientace. Dále také zdravotní cvičení a základy týmové spolupráce.