Žabičky

V pravém křídle v přízemí si děti říkají ŽABIČKY

pod vedením

 

paní ředitelky Michaely POSPÍŠILOVÉ

a paní učitelky Jaroslavy VALENTOVÉ

 

 

Ve třídě je zapsáno 23 dětí ve věku od 3 - 5 let. 

Z celkového počtu dětí je 14 chlapců a 9 děvčat.

Žabičky zaměřují činnosti dětí na znalost a porozumění přírodě, na posilování kladného vztahu k životnímu prostředí prostřednictvím prožitkového učení. Činnosti dětí smřují k pokládání základů klíčových kompetencí.

Třída Žabiček