Žabičky

V pravém křídle v přízemí si děti říkají ŽABIČKY

pod vedením

 

paní ředitelky Michaely POSPÍŠILOVÉ

a paní učitelky Jaroslavy VALENTOVÉ