Koťátka

V levém křídle v přízemí si děti říkají KOŤÁTKA

pod vedením

 

paní učitelky Petry ŠINKMANOVÉ

paní učitelky Martiny KRACÍKOVÉ

a školní asistentky Petry HORÁČKOVÉ

 

Ve třídě je zapsáno 24 dětí ve věku od 2-3 let.

Z celkového počtu dětí je 11 chlapců a 13 dívek.

Koťátka se zaměřují na adaptaci dětí, získávání základů kompetencí k učení, seznamování s prostředím mateřské školy, zahájením kooperace, je využíváno situačního učení, prožitků a činností dětí k zahájení vzdělávání.

Třída Koťátek