Broučci

 V levém křídle v poschodí si děti říkají BROUČCI 

pod vedením

 

paní učitelky Martiny PLECHÁČOVÉ

a paní učitelky Heleny ŠTĚRBOVÉ

 

Ve třídě je zapsáno 28 dětí ve věku 3-5 let.

Z celkového počtu dětí je 18 chlapců a 10 dívek.

Broučci se zaměřují na přirozené sociální potřeby, na rozvoj kulturních návyků, upevňování hygienických návyků. Vytváření kladných citových vlastností mezi kamarády, na hudebně - pohybové aktivity.

 

Třída Broučků