Berušky

              

V pravém křídle v poschodí si děti říkají BERUŠKY
pod vedením

paní učitelky Yvetty ŠEPSOVÉ

a paní učitelky Nadi PAVLÍČKOVÉ 

 

Ve třídě je zapsáno 26 dětí ve věku 5 - 6 let. 

Z celkového počtu dětí je 19 chlapců a 7 dívek.

Berušky směřují k prohlubování poznatků, zkušeností, vědomostí a dovedností dětí, získání kompetencí přecházející k nástupu do základní školy, využívá individuálního přístupu, skupinové činnosti. Berušky se zaměřují na hudební dovednosti, poslechové činnosti. 

Třída Berušek