Píšťalka

Vede paní učitelka Kateřina Trejbalová (sudý týden, pátek 12:15 - 13:00)
 

Cílem je nácvik správných návyků při dýchání, vzbuzení zájmu o hudbu a v neposlední řadě zvládnutí základů hry na flétnu. Děti si procvičí rytmizaci slov a říkadel, dechová cvičení, prstové cviky.